Wat kunnen negatieve gevolgen zijn van cannabis?

cannabis-6649357_1920

Wat kunnen negatieve gevolgen zijn van cannabis?

Hieronder staan negatieve gevolgen die mensen kunnen krijgen door cannabis. Dat hoeft bij jou niet te gebeuren, dat verschilt namelijk van persoon tot persoon.

Je kan gevoelens krijgen die je niet verwacht. Of de werkelijkheid als minder prettig ervaren. Dat heet een ‘bad trip’. Dan voel je je heel naar. Denk aan: paniek, somberheid, angst en misselijkheid. Dit gaat meestal vanzelf over.

Je kan langzamer reageren en hebt daardoor een grotere kans op ongelukken. Je kan je aandacht er slechter bijhouden en je geheugen wordt slechter.

Je kan je passief of lui voelen. Je doet dan minder. Dingen interesseren je minder

Het roken van cannabis is slecht voor je hart en voor je longen. Je krijgt slijm in je longen en kan gaan hoesten. Je hartslag wordt sneller of onregelmatig. Je kan flauwvallen. Er is een kleine kans op ernstige problemen zoals een hartaanval of beroerte.

Je kan verslaafd raken aan cannabis. Dit betekent dat je geen controle meer hebt over het gebruik van cannabis. En dat het negatieve gevolgen heeft voor je leven.

Je kan psychotische verschijnselen krijgen. Dat betekent dat je dingen hoort, ziet of denkt die anderen niet horen, zien of denken. Je kan je hierdoor angstig of warrig voelen.

Informatie over lachgas!

c97dadc5-c8c5-4ac4-910b-5bf6151a3bf2

 

Per 1 januari 2023 is het lachgasverbod ingegaan doordat lachgas op de Opiumlijst geplaatst is.

Er zijn steeds meer mensen die ooit lachgas hebben gebruikt. Daardoor kunnen zij problemen met hun gezondheid krijgen.

Ook het aantal meldingen van  gezondheidsincidenten naar aanleiding van lachgasgebruik neemt toe, zoals hoofdpijn, duizeligheid en tintelingenverdoofd gevoel in ledematen en pijnscheuten (vooral in vingers en voeten). Tintelingen en een doof gevoel in armen en benen zijn alarmsignalen. Het is belangrijk dat iemand direct stopt met gebruik en medische hulp zoekt.

Het veelvuldig gebruik kan leiden tot ernstige schadelijke gevolgen zoals dwarslaesiesverlamming. Jonge en onervaren gebruikers en mensen met een laag vitamine B12-niveau moeten opletten voor een vitamine B12 tekort. Bij stevig gebruik van lachgas kan een tekort aan vitamine B12 optreden, doordat lachgas de opname van vitamine B12 blokkeert. Dit kan tot bloedarmoede, zenuwschade en uitval- of verlammingsverschijnselen leiden.

 Vooral veganisten lopen sneller risico op het ontwikkelen van dit tekort doordat vitamine B12 doorgaans gehaald wordt uit vlees, vis, melk en eieren. In mindere mate geldt dit voor vegetariërs, vooral wanneer zij zuivelproducten mijden.

Wat doet een verslaving met je?

c97dadc5-c8c5-4ac4-910b-5bf6151a3bf2

Verslaving

Bij een verslaving ben je lichamelijk en/of geestelijk afhankelijk van een middel of gewoonte. Je hebt het gevoel dat je niet meer zonder kunt. Je kan bijvoorbeeld verslaafd zijn aan alcohol, cocaïne, gamen, gokken of seks.

Lichamelijke problemen

Er zijn twee belangrijke lichamelijke verschijnselen bij een verslaving. Het eerste is dat u steeds meer alcohol of drugs moet gebruiken om eenzelfde effect te bereiken. Ten tweede kan uw lichaam zo wennen aan het regelmatige gebruik dat het niet meer zonder kan.  

Psychische problemen

Verslaafden houden hun verslaving vaak geheim. Of ze ontkennen dat ze verslaafd zijn als iemand er naar vraagt. Verslaafden kunnen soms ook last krijgen van depressies, angst en/of verwardheid.   

Sociale problemen

Sociale problemen zijn bijvoorbeeld zware gezinsproblemen, financiële drama’s  en crimineel gedrag om aan middelen te kunnen komen. Bij alcohol gaat het vaker om werkmoeilijkheden, relatieproblemen en problemen als agressief gedrag en rijden onder invloed.

Geldproblemen

Deze ontstaan als iemand door het gebruik niet meer functioneert op zijn werk en zijn baan verliest. Of al zijn geld besteedt aan gokken, seks, gamen, drugs of alcohol.

Verslavingszorg bij drugsgebruik

c97dadc5-c8c5-4ac4-910b-5bf6151a3bf2
Bron: Rijksoverheid.  

Verslavingszorg bij drugsgebruik

Drugsverslaafden kunnen hulp krijgen bij de verslavingszorg. Behandeling is doorgaans ambulant. Bij ernstige en langdurige verslaving kan daaraan klinische opname voorafgaan.

Ambulante zorg

Mensen met een drugsprobleem gaan eerst naar de huisarts. Als de problemen ernstig zijn verwijst de huisarts ze door naar de Basis-GGZ of naar de specialistische verslavingszorg. Behandeling voor verslavingsproblematiek is meestal ambulant: mensen die van deze zorg gebruik maken worden niet opgenomen en wonen vaak zelfstandig. Doelen van ambulante verslavingszorg zijn:

  • probleemgebruikers bereiken die zichzelf niet melden (bemoeizorg);
  • bieden van hulp bij afkicken, afbouwen of reguleren van gebruik;
  • voorkomen van verdere schade aan de gezondheid;
  • verbeteren van de kwaliteit van leven;
  • voorkomen van terugval in gebruik;
  • werken aan herstel.

Schade aan gezondheid door drugs beperken

Sommige mensen lukt het niet om te stoppen met drugs. Voor hen zijn er voorzieningen die schade aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid beperken, zoals:

  • Gratis omwisselen van gebruikte spuiten voor nieuwe steriele spuiten. Dit verkleint de kans op besmetting met hiv of hepatitis B of C.
  •  Geven van methadon en heroïne aan zwaarverslaafden.
  • Zorgen voor speciale gebruikersruimten, waar geneeskundig toezicht is.

Lachgas: Informatie voor ouders & andere familieleden

klik hier om de brochure te lezen