Verslavingshulp-proces

Elk hersteltraject van jouw verslavingszorg is maatwerk, afgestemd op de omstandigheden en jouw situatie. Het geeft structuur aan het proces om deze 5 stappen te onderscheiden.

Advies

Telefonisch adviesgesprek over de persoonlijke mogelijkheden voor intake. Geheel vrijblijvend zowel voor de betreffende als de betrokkenen.

Intake

Gesprek van 1,5 uur met psycholoog.

Behandelplan

Als u akkoord gaat met het behandelplan, dan kan de behandeling beginnen.

Behandeling

U start uw behandeling.

Nazorg

Een op een gesprekken met een psycholoog.

Online meetings met andere mensen in herstel, begeleid door een psycholoog.

Terugkomdagen.

Diverse activiteiten en bijeenkomsten.

Direct naar

Intake per direct

Vergoeding vanuit de basisverzekering

jouw verslavingszorg is een specialistische instelling voor geestelijke gezondheidszorg – specifiek voor verslavingszorg. Voor deze zorg is iedere Nederlander verzekerd vanuit de verplichte basisverzekering. Het eigen risico betaal je zelf en wij vragen vanaf 1 januari 2022 een zelfstandige bijdrage.

Eigen bijdrage: Sommige zorgkosten worden slechts gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Het restant, de eigen bijdrage, betaalt u zelf. Bij jouw verslavingszorg is hier geen sprake van. Wat betreft de zorgkosten, schikken wij ons naar wat de zorgverzekeraar ons vergoedt.

Zorgsysteem vergoeding verslavingszorg
Private zorg

Private zorg

Uiteraard is het ook mogelijk om een behandeling te volgen zonder tussenkomst van je zorgverzekeraar.

Je betaalt de behandeling dan volledig zelf. Neem voor meer informatie en de kosten contact met ons op.